Renovering trappa

Snabb förbättring av hallen

Som en del i ett större renoveringsprojekt målade vi om trappan i hallen & monterade kundens val av halkmattor.
Resultatet är en ljusare och fräschare hall.